Lời dịch bài hát My Everything

Lời dịch bài hát My Everything

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi printnotebook.co sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát My Everything của nhóm nhạc 98 Degrees một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

The lonliness of nights alone
Sự cô độc trong màn đêm hiu quạnh
The search for strength to carry on
Tìm kiếm sức mạnh để có thể bước đi tiếp
My every hope has seemed to die
Mọi hy vọng trong anh dường như đã chết
My eyes had no more tears to cry
Đôi mắt anh như không thể khóc thêm nữa
Then like the sun shining from up above
Để rồi giống như ánh mặt trời tỏa sáng trên cao
You surrounded me with your endless love
Em vây quanh anh bằng tình yêu vô tận của mình
And all the things I couldn’t see
Và tất cả những điều mà anh không thể thấy được
Are now so clear to me
Giờ đã trở nên quá rõ ràng với anh

You are my everything
Em là tất cả của anh
Nothing your love won’t bring
Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại
My life is yours alone
Cuộc đời của anh là của riêng em
The only love I’ve ever known
Tình yêu duy nhất mà anh được biết đến
Your spirit pulls me through
Tâm hồn em giúp đỡ anh
When nothing else will do
Khi không một ai khác làm được
Every night I pray on bended knee
Hằng đêm anh quỳ gối nguyện cầu
That you will always be my everything
Rằng em sẽ mãi là tất cả của anh

Now all my hopes and all my dreams are suddenly reality
Giờ đây tất cả hy vọng và ước mơ của anh bỗng nhiên trở thành hiện thực
You’ve opened up my heart to feel
Em mở cửa trái tim anh để anh cảm nhận
A kind of love that’s truly real
Một tình yêu thực sự
A guiding light that’ll never fade
Một ánh sáng dẫn lối sẽ không bao giờ phai nhòa
There’s not a thing in life that I would ever trade
Không có gì có thể đánh đổi được
For the love you give and won’t let go
Tình yêu em trao và anh sẽ không từ bỏ
I hope you’ll always know
Anh hy vọng em sẽ luôn luôn biết rằng

You are my everything
Em là tất cả của anh
Nothing your love won’t bring
Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại
My life is yours alone
Cuộc đời của anh là của riêng em
The only love I’ve ever known
Tình yêu duy nhất mà anh được biết đến
Your spirit pulls me through
Tâm hồn em giúp đỡ anh
When nothing else will do
Khi không một ai khác làm được
Every night I pray on bended knee
Hằng đêm anh quỳ gối nguyện cầu
That you will always be my everything
Rằng em sẽ mãi là tất cả của anh

You’re the breath of life in me
Em là hơi thở trong anh
The only one that sets me free
Là người duy nhất làm anh thấy tự do
And you have made my soul complete
Và em đã giúp tâm hồn anh trở nên hoàn thiện
For all time (for all time)
Mãi mãi (mãi mãi)

You are my everything (You are my everything)
Em là tất cả của anh (em là tất cả của anh)
Nothing your love won’t bring (nothing your love won’t bring)
Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại (chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại)
My life is yours alone (alone)
Cuộc đời của anh là của riêng em (riêng em)
The only love I’ve ever known
Tình yêu duy nhất mà anh được biết đến (tình yêu duy nhất mà anh được biết đến)
Your spirit pulls me through (your spirit pulls me through)
Tâm hồn em giúp đỡ anh (tâm hồn em giúp đỡ anh)
When nothing else will do (when nothing else will do)
Khi không một ai khác làm được (khi không một ai khác làm được)
Every night I pray on bended knee
Hằng đêm anh quỳ gối nguyện cầu
That you will always be my everything
Rằng em sẽ mãi là tất cả của anh

You are my everything (you are my everything)
Em là tất cả của anh (em là tất cả của anh)
Nothing your love won’t bring (nothing your love won’t bring)
Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại (chẳng có gì mà tình yêu của em không thể đem lại)
My life is yours alone
Cuộc đời của anh là của riêng em
The only love I’ve ever known
Tình yêu duy nhất mà anh được biết đến
Your spirit pulls me through (your spirit pulls me through)
Tâm hồn em giúp đỡ anh (tâm hồn em giúp đỡ anh)
When nothing else will do (when nothing else will do)
Khi không một ai khác làm được (khi không một ai khác làm được)

Every night I pray down on bended knee
Hằng đêm anh quỳ gối nguyện cầu
That you will always be
Rằng em sẽ mãi là
My everything, oh my everything
Tất cả của anh

—–

  Top Stt hay về tình yêu hạnh phúc lãng mạn nhất