Lời dịch bài hát Me and My Broken Heart

Lời dịch bài hát Me and My Broken Heart

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi printnotebook.co sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Me and My Broken Heart của ban nhạc Rixton một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

All I need’s a little love in my life
Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong cuộc đời tôi
All I need’s a little love in the dark
Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong bóng tối
A little but I’m hoping it might kick start
Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu
Me and my broken heart
Tôi và trái tim tan vỡ của mình
I need a little loving tonight
Tôi cần một chút yêu thương đêm nay
Hold me so I’m not falling apart
Hãy giữ lấy tôi để tôi không gục ngã
A little but I’m hoping it might kick start
Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu
Me and my broken heart
Tôi và trái tim tan vỡ của mình

Yeah
Yeah

Shot gun, aimed at my heart, you got one
Súng săn, ngắm ngay tim tôi, em bắn trúng tôi
Tear me apart and then some
Khiến tôi đau đớn và rồi
How do we call this love?
Làm sao ta gọi đây là tình yêu?
Whoa, oh, oh, oh
Whoa, oh, oh, oh
I try to run away but your eyes
Tôi cố trốn chạy nhưng đôi mắt em
Tell me to stay, oh why?
Bảo tôi ở lại, ôi vì sao thế?
Why do we call this love?
Tại sao ta gọi đây là tình yêu?
Whoa, oh, oh, oh
Whoa, oh, oh, oh

It seems like we’ve been losing control
Dường như chúng ta đang mất kiểm soát
Somebody tell me I’m not alone
Ai đó hãy nói với tôi rằng tôi không cô đơn
When I say
Khi tôi nói

All I need’s a little love in my life
Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong cuộc đời tôi
All I need’s a little love in the dark
Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong bóng tối
A little but I’m hoping it might kick start
Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu
Me and my broken heart
Tôi và trái tim tan vỡ của mình
I need a little loving tonight
Tôi cần một chút yêu thương đêm nay
Hold me so I’m not falling apart
Hãy giữ lấy tôi để tôi không gục ngã
A little but I’m hoping it might kick start
Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu
Me and my broken heart
Tôi và trái tim tan vỡ của mình

Maybe some part of you just hates me
Có lẽ phần nào đó trong em ghét tôi
You pick me up and play me
Em chọn tôi và đùa giỡn tôi
How do we call this love?
Làm sao ta gọi đây là tình yêu?
Whoa, oh, oh, oh
Whoa, oh, oh, oh
One time tell me you need me tonight
Hãy một lần nói với tôi em cần tôi đêm nay
To make it easy, you lie
Dễ thôi mà, em nói dối
And say it’s all for love
Và nói tất cả chỉ vì tình yêu
Whoa, oh, oh, oh
Whoa, oh, oh, oh

It seems like we’ve been losing control
Dường như chúng ta đang mất kiểm soát
Somebody tell me I’m not alone
Ai đó hãy nói với tôi rằng tôi không cô đơn
When I say
Khi tôi nói

All I need’s a little love in my life
Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong cuộc đời tôi
All I need’s a little love in the dark
Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong bóng tối
A little but I’m hoping it might kick start
Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu
Me and my broken heart
Tôi và trái tim tan vỡ của mình
I need a little loving tonight
Tôi cần một chút yêu thương đêm nay
Hold me so I’m not falling apart
Hãy giữ lấy tôi để tôi không gục ngã
A little but I’m hoping it might kick start
Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu
Me and my broken heart
Tôi và trái tim tan vỡ của mình

Whoa, whoa
Whoa, whoa
Me and my broken heart
Tôi và trái tim tan vỡ của mình
Whoa, whoa
Whoa, whoa
Me and my broken
Tôi và trái tim tan vỡ của mình
Yeah, yeah, yeah (me and my broken)
Yeah, yeah, yeah (tôi và trái tim tan vỡ
(How do we call this?) Yeah, yeah
(Làm sao ta gọi đây là tình yêu?) Yeah, yeah

It’s just me, it’s just me, it’s just me
Chỉ mình tôi
Me and my broken heart
Tôi và trái tim tan vỡ của mình

All I need’s a little love in my life (baby)
Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong cuộc đời tôi
All I need’s a little love in the dark
Tất cả tôi cần là một chút tình yêu trong bóng tối
A little but I’m hoping it might kick start
Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu
Me and my broken heart
Tôi và trái tim tan vỡ của mình
I need a little loving tonight
Tôi cần một chút yêu thương đêm nay
Hold me so I’m not falling apart
Hãy giữ lấy tôi để tôi không gục ngã
A little but I’m hoping it might kick start
Một chút thôi nhưng tôi hy vọng nó có thể bắt đầu
Me and my broken heart
Tôi và trái tim tan vỡ của mình

—–

  Lời dịch bài hát Unbreak My Heart