Lời dịch bài hát Girl On Fire

Lời dịch bài hát Girl On Fire

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi printnotebook.co sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Girl on fire của nữ ca sĩ Alicia Keys một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

She’s just a girl and she’s on fire
Cô ấy chỉ là một cô gái và cô ấy đang bừng sáng
Hotter than a fantasy, lonely like a highway
Nóng bỏng hơn một ảo tưởng, cô đơn trên đường
She’s living in a world and it’s on fire
Cô ấy đang sống trong một thế giới và thế giới đó rực lửa
Filled with catastrophe, but she knows she can fly away
Đầy rẫy những thảm họa, nhưng cô ấy biết mình có thể vút bay

Oh, she got both feet on the ground
Ôi, cô ấy luôn vững vàng
And she’s burning it down
Và cô ấy đang thiêu cháy tất cả
Oh, she got her head in the clouds
Ôi, tâm trí cô ấy mơ màng
And she’s not backing down
Và cô ấy sẽ không lùi bước

This girl is on fire
Cô gái này đang tỏa sáng
She’s walking on fire
Cô ấy bước qua mọi gian lao
This girl is on fire
Cô gái này đang tỏa sáng

Looks like a girl, but she’s a flame
Trông như một cô gái, nhưng cô ấy là một ngọn lửa
So bright, she can burn your eyes
Chói sáng rực rỡ, cô ấy có thể đốt cháy mắt các người
Better look the other way
Nên tốt hơn là nhìn chỗ khác đi
You can try but you’ll never forget her name
Các người có thể cố gắng nhưng sẽ không bao giờ quên tên cô ấy
She’s on top of the world
Cô ấy đứng trên đỉnh cao của thành công
Hottest of the hottest girls say
Những cô gái nóng bỏng nhất nói rằng

Oh, we got our feet on the ground
Ôi, chúng ta luôn vững vàng
And we’re burning it down
Và chúng ta thiêu cháy tất cả
Oh, got our head in the clouds
Ôi, tâm trí ta mơ màng
And we’re not coming down
Và ta sẽ không hạ mình

This girl is on fire
Cô gái này đang tỏa sáng
She’s walking on fire
Cô ấy bước qua mọi gian lao
This girl is on fire
Cô gái này đang tỏa sáng

Everybody stares, as she goes by
Mọi người đều liếc nhìn, khi cô ấy đi ngang
‘Cause they can see the flame that’s in her eyes
Vì họ có thể thấy ngọn lửa rừng rực trong mắt cô
Watch her when she’s lighting up the night
Hãy xem cô ấy thắp sáng màn đêm
Nobody knows that she’s a lonely girl
Chẳng ai biết rằng đó là một cô gái ấy cô đơn
And it’s a lonely world
Và sống trong thế giới cô độc
But she gon’ let it burn, baby, burn, baby
Nhưng cô ấy sẽ tỏa sáng, người ơi, tỏa sáng, người ơi

This girl is on fire
Cô gái này đang tỏa sáng
She’s walking on fire
Cô ấy bước qua mọi gian lao
This girl is on fire
Cô gái này đang tỏa sáng

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

She’s just a girl and she’s on fire
Cố ấy chỉ là một cô gái và cô ấy đang tỏa sáng

—–

  Lời dịch bài hát In Case You Didn't Know