Lời dịch bài hát Endless Love

Lời dịch bài hát Endless Love

Lời dịch tiếng Việt được viết bởi printnotebook.co sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát Endless Love của nam ca sĩ Lionel Richie một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

My love
Hỡi tình yêu của anh
There’s only you in my life
Cuộc đời anh chỉ có mình em
The only thing that’s bright
Người duy nhất sáng rực rỡ

My first love
Hỡi tình yêu đầu tiên của em
You’re every breath that I take
Anh là từng hơi thở của em
You’re every step I make
Anh là từng bước đi của em

And I
Và anh
(I-I-I-I-I)
(Em)
I want to share
Anh muốn sẻ chia
All my love with you
Cùng em tất cả những yêu thương
No one else will do
Không có một ai khác sẽ làm đâu

And your eyes
Và ánh mắt của anh
Your eyes, your eyes
Ánh mắt của anh
They tell me how much you care
Chúng cho em biết anh quan tâm nhường nào
Ooh yes, you will always be
Đúng vậy, anh sẽ mãi là
My endless love
Tình yêu vĩnh cửu của anh

Two hearts
Hai trái tim
Two hearts that beat as one
Hai trái tim cùng chung một nhịp đập
Our lives have just begun
Cuộc sống của hai ta chỉ vừa mới bắt đầu

Forever, (ohhhhhh)
Mãi mãi, (ohhhhhh)
I’ll hold you close in my arms
Em sẽ ôm anh chặt trong vòng tay
I can’t resist your charms
Em không thể nào khước từ nét quyến rũ ấy

And love, oh, love
Và tình yêu này, oh, tình yêu này
I’ll be a fool for you
Anh sẽ trở thành một kẻ ngốc vì em
I’m sure
Anh chắc chắn đấy
You know I don’t mind
Anh biết đấy, em sẽ không bận tâm đâu
Oh, you know I don’t mind
Oh, anh biết đấy, em sẽ không bận tâm đâu

‘Cause you
Bởi vì anh
You mean the world to me, oh
Anh chính là cả thế giới với em, oh
I know
Em biết
I’ve found in you
Em đã tìm thấy anh
My endless love
Tình yêu vĩnh cửu của em

Oh, and love oh, love
Oh, và tình yêu này oh, tình yêu
I’ll be that fool for you I’m sure
Anh sẽ trở thành một kẻ ngốc vì em, anh chắc chắn đấy
You know I don’t mind
Anh biết đấy, em sẽ không bận tâm đâu
Oh you know, I don’t mind
Oh anh biết đấy, em sẽ không bận tâm đâu

And, yes you’ll be the only one
Đúng vây, em sẽ là ngươi duy nhất
‘Cause no one can deny
Vì không ai có thể phủ nhận điều này
This love I have inside
Tình yêu từ sâu thẳm trong anh
And I’ll give it all to you
Và anh sẽ dành trọn tất cả cho em
My love, my love
Hỡi tình yêu của anh
My endless love
Tình yêu vĩnh cửu của đời anh

—–

  Lời dịch bài hát Please Don't Go